Integrator of stress responses calmodulin binding transcription activator 1 (Camta1) Regulates miR-212/miR-132 Expression and insulin secretion

Inês Guerra Uerra Mollet, Helena Anna Malm, Anna Wendt, Marju Orho-Melander, Lena Eliasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Integrator of stress responses calmodulin binding transcription activator 1 (Camta1) Regulates miR-212/miR-132 Expression and insulin secretion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology