Integrator of stress responses calmodulin binding transcription activator 1 (Camta1) Regulates miR-212/miR-132 Expression and insulin secretion

Inês Guerra Uerra Mollet, Helena Anna Malm, Anna Wendt, Marju Orho-Melander, Lena Eliasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat