Intensive care unit burden is associated with increased mortality in critically ill COVID-19 patients

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intensive care unit burden is associated with increased mortality in critically ill COVID-19 patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap