Inter-firm Market Orientation: Its Significance and Antecedents in Distribution Networks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)633-656
TidskriftJournal of Marketing Management
Volym18
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv
  • Företagsekonomi

Citera det här