Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interaction between blood pressure and genetic risk score for bladder cancer, and risk of urothelial carcinoma in men”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap