Interactive effects of pressurized ventilation, water depth and substrate conditions on Phragmites australis

VV Strand, Stefan Weisner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interactive effects of pressurized ventilation, water depth and substrate conditions on Phragmites australis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap