Interarrival Distribution of a Long-Range Dependent Workload Process

Mine Caglar, Mohsin Iftikhar, Björn Landfeldt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We derive the interarrival distribution of a workload input process which is a variation of the infinite source Poisson process for packet traffic. It accounts for long-range dependence and self-similarity exhibited by real traces in the Internet. The packet generation process is compound Poisson over each session which has a heavy tailed distribution. Considering the dependence induced by the workload, we derive the conditional distribution of the next interarrival time given that a packet has just arrived. This allows the use of the workload as general arrivals to a queueing system for further performance analysis
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)15-26
TidskriftApplied Mathematics & Information Sciences
Volym8
Utgåva1L
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Interarrival Distribution of a Long-Range Dependent Workload Process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här