Interarticulator programming in VCV sequences: Lip and tongue movements

Anders Löfqvist, Vincent Gracco

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1864-1876
TidskriftJournal of the Acoustical Society of America
Volym105
Utgåva3
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Citera det här