INTERATRIAL BLOCK

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Criteria for diagnosing atrial blockade, which is manifested on the electrocardiogram by lengthening and changing the morphology of wave P, are examined. The prognostic value of far-reaching atrial blockade as a predictor of the development of supraventricular arrhythmias and embolic stroke is discussed.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)39-46
Antal sidor8
TidskriftJournal of Arrhythmology
Volym26
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”INTERATRIAL BLOCK”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här