Interatrial block in prediction of all-cause mortality after first-ever ischemic stroke

M. A. Baturova, A. Lindgren, Y. V. Shubik, J. Carlson, P. G. Platonov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interatrial block in prediction of all-cause mortality after first-ever ischemic stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science