Intercalation of smectite with liquid ethylene glycol - Resolved in time and space by synchrotron X-ray diffraction

Daniel Svensson, Staffan Hansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intercalation of smectite with liquid ethylene glycol - Resolved in time and space by synchrotron X-ray diffraction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap