Interdependence and the Biblical Legacy of Anthropocentrism: On Human Destructiveness and Human Responsibility

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interdependence and the Biblical Legacy of Anthropocentrism: On Human Destructiveness and Human Responsibility”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora