Interdependence between measures of extent and severity of myocardial perfusion defects provided by automatic quantification programs.

Henrik Hussein El Ali, John Palmer, Marcus Carlsson, Lars Edenbrandt, Michael Ljungberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1125-1130
TidskriftNuclear Medicine Communications
Volym26
Utgåva12
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här