Interdependence in supply chains and projects in construction

Lars Bankvall, Lena E. Bygballe, Anna Dubois, Marianne Jahre

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

108 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interdependence in supply chains and projects in construction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi