Interdisciplinary Confusion and Resolution in the Context of Moral Machines

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Artikelnummer24
Antal sidor17
TidskriftScience and Engineering Ethics
Volym28
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2022 maj 19

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etik
  • Datorsystem
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Machine ethics
  • AI ethics
  • Artificial moral agent
  • interdisciplinarity
  • Disciplinary perspectives
  • Applied epistemology

Citera det här