Interfacial behavior of cubic liquid crystalline nanoparticles at hydrophilic and hydrophobic surfaces

Pauline Vandoolaeghe, Fredrik Tiberg, Tommy Nylander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interfacial behavior of cubic liquid crystalline nanoparticles at hydrophilic and hydrophobic surfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi