Interlaboratory evaluation of endotoxin analyses in agricultural dusts - comparison of LAL assay and mass spectrometry

SJ Reynolds, DK Milton, D Heederik, PS Thorne, KJ Donham, EA Croteau, KM Kelly, J Douwes, D Lewis, M Whitmer, I Connaughton, S Koch, P Malmberg, BM Larsson, J Deddens, A Saraf, Lennart Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

50 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interlaboratory evaluation of endotoxin analyses in agricultural dusts - comparison of LAL assay and mass spectrometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap