Interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha in synovial fluid are associated with progression of radiographic knee osteoarthritis in subjects with previous meniscectomy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To explore potential associations between proinflammatory cytokines in synovial fluid and progression of osteoarthritis (OA) in meniscectomized subjects.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1906-1914
TidskriftOsteoarthritis and Cartilage
Volym23
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha in synovial fluid are associated with progression of radiographic knee osteoarthritis in subjects with previous meniscectomy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här