Intermediate-Term Outcome After Distal Radius Fracture in Patients With Poor Outcome at 1 Year: A Register Study With a 2- to 12-Year Follow-Up

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intermediate-Term Outcome After Distal Radius Fracture in Patients With Poor Outcome at 1 Year: A Register Study With a 2- to 12-Year Follow-Up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap