Internal radionuclide dosimetry: diagnostic and therapeutic nuclear medicine, occupational and environmental exposures. Differences and similarities.

Sören Mattsson, Lars Jacobsson, Lennart Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)421-424
TidskriftCancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals
Volym18
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här