Internal symmetry and selection rules in resonant inelastic soft x-ray scattering

Y-P Sun, Annette Pietzsch, Franz Hennies, Z. Rinkevicius, H. O. Karlsson, T. Schmitt, V. N. Strocov, J. Andersson, Brian Kennedy, J. Schlappa, A. Foehlisch, F. Gel'mukhanov, J-E Rubensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Internal symmetry and selection rules in resonant inelastic soft x-ray scattering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi