Internalizing the threat of risk-a qualitative study about adolescents' experience living with screening-detected celiac disease 5 years after diagnosis

Katrina Nordyke, Anna Rosen, Maria Emmelin, Anneli Ivarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
163 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Internalizing the threat of risk-a qualitative study about adolescents' experience living with screening-detected celiac disease 5 years after diagnosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap