International Relations and World History

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Book reviews: Buzan, Barry and Richard Little, International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations (reviewed by Martin Hall); Denemark, Robert A., Jonathan Friedman, Barry K. Gills and George Modelski (eds.), World System History: The Social Science of Long Term Change (reviewed by Martin Hall); Hobden Stephen and John Hobson(eds.), Historical Sociology of International Relations (reviewed by Martin Hall)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)499-516
TidskriftEuropean Journal of International Relations
Volym8
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2002
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”International Relations and World History”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här