Internet banking: modelling the e-competece of customers with a text-analytic CIT approach

Jan Mattsson, Helge Helmersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)470-483
TidskriftInternational Journal of Bank Marketing
Volym23
Utgåva6
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här