Interpolation Functions on Unital C*-algebras

Yacin Ameur, Sten Kaijser, Sergei Silvestrov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Antal sidor24
TidskriftPreprints in Mathematical Sciences
Utgåva14
StatusUnpublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här