Interrogative Belief Revision in Modal Logic

Sebastian Enqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interrogative Belief Revision in Modal Logic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora