Intervening Factors in the Utilization of Social Research

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In Swedish welfare agencies, it was found that the importance of characteristics of social research for utilization was related to three intervening factors: the context of origin of the research, the functions for the user and the utilization context. These factors seem to explain the difference between competing notions on the importance of scientific sophistication for research utilization.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)42-56
TidskriftKnowledge in Society
Volym2
Utgåva1
StatusPublished - 1989

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Intervening Factors in the Utilization of Social Research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här