Intestinal fatty acid binding protein as a marker of necrosis and severity in acute pancreatitis

Juozas Kupčinskas, Rolandas Gedgaudas, Hannes Hartman, Tomi Sippola, Outi Lindström, Colin D. Johnson, Sara Regnér

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Objectives The aim of this study was to study intestinal fatty acid binding protein (i-FABP) as a potential biomarker in predicting severity of acute pancreatitis (AP). Methods In a prospective multicenter cohort study, plasma levels of i-FABP were measured in 402 patients with AP. Severity of AP was determined based on the 1992 Atlanta Classification. Results Admission levels of plasma i-FABP were significantly higher in patients with pancreatic necrosis, in patients having systemic complications, in patients treated invasively, in patients treated in the intensive care unit, in patients with severe AP, and in deceased patients. Plasma i-FABP levels on admission yielded an area under curve (AUC) of 0.732 in discriminating patients with or without pancreatic necrosis and AUC of 0.669 in predicting severe AP. Combination of levels of i-FABP and venous lactate on the day of admission showed higher discriminative power in severe AP - AUC of 0.808. Conclusions Higher i-FABP levels on admission were associated with pancreatic necrosis, systemic complications, and severe AP. Low levels of i-FABP had a high negative predictive value for pancreatic necrosis and severe AP. Combination of levels of i-FABP and venous lactates on admission were superior to either of markers used alone in predicting severe AP.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)715-720
Antal sidor6
TidskriftPancreas
Volym47
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2018 juli 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Gastroenterologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Intestinal fatty acid binding protein as a marker of necrosis and severity in acute pancreatitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här