Intestinal spirochetosis in eight pediatric patients from Southern Sweden - A clinical, histopathological and ultrastructural study

L Marthinsen, R Willen, Birgitta Carlén, E Lindberg, G Varendh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intestinal spirochetosis in eight pediatric patients from Southern Sweden - A clinical, histopathological and ultrastructural study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap