Intra- and inter-observer reproducibility of assessment of Doppler ultrasound findings in adnexal masses.

L Zannoni, L Savelli, Ligita Jokubkiene, A Di Legge, G Condous, A C Testa, Povilas Sladkevicius, Lil Valentin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intra- and inter-observer reproducibility of assessment of Doppler ultrasound findings in adnexal masses.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap