Intra- and inter-rater reliability of standing hip flexion strength and supine lumbo-pelvic control in patients with longstanding hip and groin pain

Anders Pålsson, J Nordqvist, J Persson, Eva Ageberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)38
TidskriftSvensk Idrottsmedicin
Volym2015
Utgåva2
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idrottsvetenskap

Citera det här