Intra-urban differences in breast cancer mortality: a study from the city of Malmo in Sweden

Jonas Manjer, Göran Berglund, Lennart Bondesson, J P Garne, Lars Janzon, Anita Lindgren, Janne Malina, Sophia Matson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intra-urban differences in breast cancer mortality: a study from the city of Malmo in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap