Intracellular mechanisms in rd1 mouse retinal degeneration

Leif Johnson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Ärftlig blindhet orsakas oftast av sjukdomar där näthinnans fotoreceptorer, som ombesörjer omvandlingen av ljus till elektriska impulser, degenererar. Det anses att denna celldödsprocess styrs av ett antal olika mekanismer och projektets mål är att försöka identifiera och karaktärisera dessa mekanismer. Retinitis Pigmentosa (RP) är en ärftlig sjukdom där en genetisk defekt orsakar celldöd hos fotoreceptorer. Arbetet använder sig av en RP djur modell, rd1-möss, som har en genetisk mutation vilket leder till en både tidig och snabb degeneration av fotoreceptorerna. Uttrycket och förändringar hos olika proteiner, mRNA och DNA i rd1-mössen jämfördes med det i normala möss med hjälp av metoder som immunoblot, RT-PCR, Northern blot samt immunfärgning av snittad vävnad. Dessutom, för att experimentellt påverka de intracellulära mekanismerna i fotoreceptorerna odlades i en del av undersökningarna näthinnor i ett in vitro system, där olika substanser tillsattes så att deras effekter i efterhand kunde studeras. Denna metod användes även med näthinnor från normala möss, som behandlades med en substans som orsakar degeneration på ett sätt som liknar rd1-mössens patologi. I sammanfattning visar arbetena att genom att undersöka de mekanismer som jobbar antingen för eller emot celldöd hos fotoreceptorerna i en degenerationsmodell, och hur dessa mekanismer kan påverkas, är det möjligt att befrämja de drabbade cellernas överlevnad. Informationen som dessa experimentella studier gett upphov till kan därför hjälpa till att förbättra utvecklingen och värderingen av behandlingar för sjukdomar som RP.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Oftalmologi, Lund
Handledare
  • Ekström, Per, handledare
Tilldelningsdatum2007 sep. 28
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-85897-07-0
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-09-28
Time: 13:00
Place: Segerfalksalen BMC Hus A Sölvegatan 19 Lund

External reviewer(s)

Name: Karlsson, Jan-Olof
Title: Professor
Affiliation: Göteborg University

---


<div class="article_info">Leif E Johnson, Theo van Veen and Per A Ekstrom. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Differential Akt activation in the photoreceptors of normal and rd1 mice.</span> <span class="journal_series_title">Cell Tissue Res.</span>, <span class="journal_volume">vol 320</span> <span class="journal_pages">pp 213-22</span>.</div>
<div class="article_info">Seifollah Azadi, Leif E Johnson, Francois Paquet-Durand, Maithé T Perez, Yiqin Zhang, Per A Ekstrom and Theo van Veen. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">CNTF+BDNF treatment and neuroprotective pathways in the rd1 mouse retina.</span> <span class="journal_series_title">Brain Res</span>, <span class="journal_volume">vol 1129</span> <span class="journal_pages">pp 116-29</span>.</div>
<div class="article_info">Maria M Sanz, Leif E Johnson, Satpal Ahuja, Per A Ekstrom, Javier Romero and Theo van Veen. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">Significant photoreceptor rescue by treatment with a combination of antioxidants in an animal model for retinal degeneration.</span> <span class="journal_series_title">Neuroscience</span>, <span class="journal_volume">vol 145</span> <span class="journal_pages">pp 1120-9</span>.</div>
<div class="article_info">Leif E Johnson, Sandra Dahl, Theo van Veen and Per AR Ekström. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">cJun signaling in degenerating photoreceptors of rd1 mice.</span> (submitted)</div>
<div class="article_info">Leif E Johnson and Per AR Ekström. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">Developmental stage affects photoreceptor response in an induced model of retinitis pigmentosa.</span> (manuscript)</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Intracellular mechanisms in rd1 mouse retinal degeneration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här