Intracellular Pathways Involved in Upregulation of Vascular Endothelin Type B Receptors in Cerebral Arteries of the Rat.

Marie Henriksson, Emelie Stenman, Lars Edvinsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1479-1483
Tidskrift Stroke: a journal of cerebral circulation
Volym34
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Citera det här