Intracoronary near-infrared spectroscopy and the risk of future cardiovascular events

Sofia Karlsson, Erik Anesäter, Klara Fransson, Pontus Andell, Jonas Persson, David Erlinge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intracoronary near-infrared spectroscopy and the risk of future cardiovascular events”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology