Intracoronary near-infrared spectroscopy and the risk of future cardiovascular events

Sofia Karlsson, Erik Anesäter, Klara Fransson, Pontus Andell, Jonas Persson, David Erlinge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat