Intrageneric phylogeny of Capsella (Brassicaceae) and the origin of the tetraploid C-bursa-pastoris based on chloroplast and nuclear DNA sequences

T. Slotte, Alf Ceplitis, B. Neuffer, H. Hurka, M. Lascoux

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intrageneric phylogeny of Capsella (Brassicaceae) and the origin of the tetraploid C-bursa-pastoris based on chloroplast and nuclear DNA sequences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap