Intramolecular soft modes and intermolecular interactions in liquid acetone

Y. -P. Sun, Franz Hennies, Annette Pietzsch, Brian Kennedy, T. Schmitt, V. N. Strocov, J. Andersson, M. Berglund, J. -E. Rubensson, K. Aidas, F. Gel'mukhanov, M. Odelius, A. Foehlisch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intramolecular soft modes and intermolecular interactions in liquid acetone”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi