Intrauterine exposure to perfluorinated compounds and overweight at age 4: A case-control study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intrauterine exposure to perfluorinated compounds and overweight at age 4: A case-control study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap