Intrauterine pressure, ischemia markers, and experienced pain during administration of a vasopressin V1a receptor antagonist in spontaneous and vasopressin-induced dysmenorrhea.

Ragner Liedman, Lee Grant, Sarah Igidbashian, Ian James, Alison McLeod, Laurence Skillern, Mats Åkerlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)207-211
TidskriftActa Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Volym85
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här