Intravenous regional administration of corticosteroids in juvenile chronic arthritis

Magnus Tägil, Jan Reimertz, Renate Elborgh, Philippe Kopylov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

154 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)352-354
TidskriftActa Orthopaedica Scandinavica
Volym75
Utgåva3
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Citera det här