Intrinsic subtypes and prognostic implications in epithelial ovarian cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

461 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intrinsic subtypes and prognostic implications in epithelial ovarian cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry