Introducing Environmental Historians to the History of Knowledge: The Circulation of Environmental Knowledge in Sweden 1967

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostForskning

Originalspråkengelska
UtgivningsformatWhite Horse Press Blog
FörlagWhite Horse Press
StatusPublished - 2017 nov 29

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här