Introduction: Chronotopia: Urban Space and Time in Twenty-First-Century Sinophone Film and Fiction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Introduction to themed cluster
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-5
Antal sidor5
TidskriftPrism: Theory and Modern Chinese Literature
Volym19
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2022 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Litteraturstudier

Citera det här