Introduction: Chronotopia: Urban Space and Time in Twenty-First-Century Sinophone Film and Fiction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Introduction: Chronotopia: Urban Space and Time in Twenty-First-Century Sinophone Film and Fiction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap