Introduction from the book "Vertex operator algebras and the Monster"

Igor Frenkel, James Lepowsky, Arne Meurman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkryska
Sidor (från-till)36-52
TidskriftFunktsional. Anal. i Prilozhen.
Volym25
Nummerno. 4
StatusPublished - 1991

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här