Introduction - Microorganisms and the locomotor system.

Frank Wollheim, Henning Locht

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)333-335
TidskriftBaillière's Best Practice & Research: Clinical Rheumatology
Volym25
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här