Introduction: New Media and Conflict in the Middle East

Isabel Bramsen, Simone Molin Friis, Alexei Tsinovoi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)4-10
Antal sidor7
TidskriftTidsskriftet Politik
Volym19
Nummer4
StatusPublished - 2016 dec. 3
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här