Introduction: Sounds of Science: Composition, recording and listening as laboratory practice

Henrik Frisk, Sanne Krogh Groth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Introduction: Sounds of Science: Composition, recording and listening as laboratory practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap