Introduction to the Special Issue: "Curiosity and Serendipity in Qualitative Research"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-2
TidskriftQualitative Sociology Review
Volym9
Nummer2
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här